ANNONSE:

OPTIMER: For å unngå at WiFi blir ein flaskehals, er det viktig å velje WiFi-løysing som er tilpassa ditt behov.
OPTIMER: For å unngå at WiFi blir ein flaskehals, er det viktig å velje WiFi-løysing som er tilpassa ditt behov.

Optimer fiberopplevinga – dette må du vite når du vel WiFi-løysing

Fram til fibermontøren ringjer, kan du velje WiFi-løysing til ein rimeleg pris.

Publisert

Kvifor velje WiFi-løysing? Årdalsnett leverer internett som er basert på kabla nett. Me gjer merksam på at bruk av trådlaust nett kan gi lågare hastigheit og svakare signal på internett samanlikna med kabel. Veggar, møblar og elektrisk utstyr kan påverka hastigheita. For å unngå at WiFi blir ein flaskehals, er det viktig å velje WiFi-løysing som er tilpassa ditt behov.

Kvar vel eg WiFi-løysing? I forkant av installasjon av fiber lyt du velje kva for ei WiFi-løysing du ønsker. Denne kan du velje inne på «Mi Side». Under «Bestillingar» finn du val av WiFi løysing.

Når lyt eg velje løysing?Det er viktig at du vel løysing snarast råd. Du kan endre på val av løysing heilt fram til ein fibermontør ringer deg for å avtale installasjon.

Kva skjer om eg ikkje sender inn svar om WiFi-løysing?Då vil «WiFi Standard»-pakken til 0,- bli valgt. Legg merke til at prisane på WiFi-løysing vil bli høgare dersom du ønsker å oppgradere i etterkant av installasjon.

Kva for nokre WiFi-løysingar kan eg velje mellom? Me har tre ulike løysingar: WiFi Standard, WiFi Pluss og WiFi Premium. Les meir om desse nedanfor.

WiFi Standard — 0,-

WiFi Standard: For deg som treng ei einkel løysing.
WiFi Standard: For deg som treng ei einkel løysing.
  • Router: Ja (4 portar)
  • 2.4 Ghz WiFi: Ja (802.11n)
  • 5 Ghz WiFi: Nei

Standard løysing som gir deg god dekning i mindre hus og leilegheiter. Passar bra for deg som har få brukarar på nett samtidig.

WiFi Pluss: For deg som ønsker betre WiFi i heimen.
WiFi Pluss: For deg som ønsker betre WiFi i heimen.

 WiFi Pluss — 500,-

  • Router: Ja (4 portar)
  • 2.4 Ghz WiFi: Ja (802.11n)
  • 5 Ghz WiFi: Ja (802.11ac)
WiFi Premium: For deg som ønsker stabil og god dekning i heile bustaden.
WiFi Premium: For deg som ønsker stabil og god dekning i heile bustaden.

Utvida WiFi-løysing som gir god kapasitet og dekning for deg som har fleire brukarar på nett samtidig. Denne løysinga inkluderer nyaste WiFi-teknologi.

WiFi Premium — 500,- etablering og 69,- pr. mnd.

  • Router: Ja (4 portar)
  • 2.4 Ghz WiFi: Ja (802.11n)
  • 5 Ghz WiFi: Ja (802.11ac)

Gir deg like god dekning over heile bustaden og nok kapasitet til fleire brukarar samtidig. Løysinga består av tre einingar som blir plassert rundt i boligen, slik at alle rom får eit komplett dekningsbilete. Samtidig får du inkludert gratis kundestøtte dersom du har problem med WiFi-einingar.

Alternativt kan du velje å kjøpe heile pakken for 3.000,- her.

Powered by Labrador CMS